Yoast SEO plugin er et av verdens beste og mest komplette verktøy for å arbeide med søkemotoroptimalisering på WordPress. Den har i skrivende stund ca. 40 millioner nedlastinger. Den har alt fra sanntids analyse av tekster som skrives, til mer avanserte innstillinger på nettsidenivå. Og ikke minst er det intuitivt og meget enkelt å bruke. Vi har valg å bruke Yoast SEO plugin (gratisversjonen) som standard på alle sider vi setter opp.

Yoast SEO plugin- viktige funksjoner

Vi skal i denne artikkelen gå gjennom de viktigste funksjonene som Pluginet tilbyr i forbindelse med skriving av artikler. Disse funksjonene er viktige for at teksten skal bli lesbar samt lett å finne for Google og andre søkemotorer. Her følger et utdrag fra Yoast SEO plugin sin analyse av en bloggpost: eksempel på analyse fra yoast seo plugin

Forklaring på de enkelte punkter

1. Du linker til en artikkel som bruker det samme nøkkelordet som du selv prøver å ranke på i søkemotorene. Hvis dette er en artikkel som er i direkte konkurranse med din egen artikkel, bør du vurdere å endre den. Grunnen er at du konkurrerer om den høyeste plasseringen i søkeresultatet. 2. Linker med “nofollow” skal brukes kun når man bruker linker som søkemotorene ikke skal følge. Et eksempel kan være en reklamelink. Du ønsker at leseren skal klikke på linken, men ikke at Google skal følge den. I tillegg har vi lagt til en utgående link i artikkelen. Linker er det som gjør at man finner nytt stoff på internett, og søkemotorene ønsker at man bruker linker. Du bør linke både internt til dine egne poster og sider, samt til relevante artikler på andre nettsteder. 3. Teksten i artikkelen inneholder 368 ord. Det er viktig å publisere artikler som har minimum 300 ord. Søkemotorene mener at det må være såpass mye innhold for at det skal være verdt å lese den. Den må ha en viss autoritet som vi kaller det. Nederst i poster og på sider fremkommer antall ord live etter hvert som man skriver. Slik blir det enkelt å følge med. 4. Det er viktig at meta beskrivelsen inneholder nøkkelordet. Meta beskrivelsen er det lille sammendraget søkemotoren viser i søkeresultatet. Vi har skrevet en egen artikkel om viktigheten av meta beskrivelser og tittel. 5. Yoast SEO plugin forteller deg om lengden på meta beskrivelsen har riktig lengde. Dette er teksten som søkemotorene presenterer for de som søker. 6. Det er en fordel å ha med nøkkelordet i en eller flere underoverskrifter. 7. Det er viktig å ha med alternativ tekst som inneholder nøkkelordet på bilder. Dette er for at google skal forstå innholdet i bildet. 8. Nøkkelordet må ha en viss tetthet. Det vil si at det må være med i artikkelens tekst et visst antall ganger. Mellom 1 og 2,5% er bra. Men det bør ikke være over 2,5%, for da kan teksten virke uprofesjonell, klønete og lite leservennlig. 9. Nøkkelordet bør være med i første avsnitt av teksten. Dette er for å fortelle både Google og leseren hva artikkelen handler om så tidlig som mulig. 10. Overskriften som vises i søkeoversikten har en bra lengde. Den er ikke for kort, og den er ikke lengre enn at hele teksten vises. 11. Se punkt 10. Dette er samme sak. 12. Nøkkelordet er med i posten eller sidens URL. Dette viktig for å vise søkemotorene hva artikkelen handler om. 13. Du har ikke brukt dette nøkkelordet i andre artikler. Da slipper du å konkurrere med dine egne artikler om synlighet. Bruk nøkkelordet i den artikkelen du mener det er viktigst å ranke i søkemotorene på. Så kan du heller linke fra lignende artikler og inn til denne. Les også om våre SEO tjenester

Yoast SEO plugin er under kontinuerlig utvikling

Punktene som er beskrevet vil kunne avvike noe etter som Yoast SEO plugin oppdateres kontinuerlig. Grunnen, og fordelen med dette er at den alltid vil være et optimalt verktøy for skriving av gode SEO tekster. Yoast SEO plugin har også en rekke andre funksjoner, men de vil vi gå nærmere inn på i andre artikler. Her kan du lese mer om hvorfor lesbarhet, tittel og meta teksten er så viktig. Om du ønsker å bruke Yoast SEO plugin (gratisversjon) på din WordPress side kan du laste den ned her.

Video om bruk av Yoast SEO plugin

I denne videoen får du en gjennomgang av det vi har gått gjennom i artikkelen. Det er en offisiell video fra Yoast som viser hvordan du kan benytte Yoast SEO plugin til å skrive dine tekster.