Når vi skriver en artikkel må vi huske at den skal “selges”, samt at den skal leses av andre. Da er det viktig å skrive på en slik måte at teksten er lett å lese. Vi snakker da ikke bare om å bruke ord som er lette å forstå. Vi tenker også på oppbyggingen av setninger, samt lengden på dem. Videre må vi huske på at det er tittelen og meta teksten som skal selge inn artikkelen til potensielle lesere.

Hjelp til å gjøre artikkelen leservennlig

Til å hjelpe oss med å gjøre teksten leservennlig kan vi bruke Yoast SEO plugin. Denne har en funksjon som hjelper oss med å tilpasse teksten. Pluginet kan ikke hjelpe oss med den faglige kvaliteten på selve innholdet, så det må vi jobbe med selv. Her følger et skjermbilde hentet fra en bloggpost hvor dette pluginet er brukt:

Lesbarhet meta tekst og tittel

Som vi ser av bildet er det spesielt tre ting som er viktige:

    1. Lengden på artikkelen
    1. Lengden på avsnittene
  1. Lengden på setningene
Lengden på artikkelen

Artikkelen må ikke være for kort. Er den for kort vil den ha for liten “tyngde” og autoritet. Det sier seg i grunnen selv. Søker man for eksempel etter informasjon om pensjon, så vil man ganske raskt forstå at en artikkel på 200 ord ikke er det man leter etter. Tar vi utgangspunkt i at artikkelen faglig sett holder mål, får vi nok bedre informasjon via en på 400 ord fremfor den på 200.

Men man må også huske på at innholdet er det viktigste. Man må ha noe å fortelle eller opplyse leseren om. Det må være interessant og engasjerende. Derfor blir vi også nødt til å tenke på at den ikke blir for lang heller. Artikkelen må engasjere leseren. Så lenge det ikke er en solid faglig artikkel beregnet på spesielle grupper, kan den godt ligge rundt 300-700 ord. Blir den for lang uten å engasjere vil vi miste leseren. Han kan da ha lett for å velge en konkurrerende side neste gang.

Lengden på avsnittene

Blir avsnittene for lange uten at de deles opp, vil artikkelen bli tung å lese. Del heller opp artikkelen litt og legg inn noen bilder. Bilder er alltid en fin måte å live opp en tekst på. Oh husk å dele inn avsnitt og under-avsnitt med gode overskrifter. Da blir artikkelen oversiktlig og man kan enkelt finne informasjonen man trenger. Bloggen Pizzamani.no har for eksempel vært konsekvente i forhold til bruk av metatekst i sine innlegg.

Lengden på setningene

Det er viktig å dele opp lange setninger i flere så. Bruk også komma for å dele opp. Blir setningene for lange vil det være vanskelig å få med seg sammenhengen. Det blir tungt å lese, og vi mister interessen. Så vær kort og konsis.

Nettverten tilbyr hjelp med SEO

Meta tekst og tittel

Meta teksten og tittelen er det man får opp i søkeresultatene. Derfor er det viktig å ha en selgende tittel og meta tekst slik at man får lyst til å klikke seg inn og lese mer. Når man først har kommet til syne gjennom et søk vil man ikke miste leserens interesse. Som man ser av bildene nedenfor så har man ikke så mange ord til rådighet. Derfor må man bruke litt tid på dette.

meta tekst i søkeresultat

Over ser vi tittel, URL og meta tekst som fremkommer i Google sitt søkeresultat. På bildet under kan man se hjelpeboksen til Yoast SEO plugin slik den benyttes for å lage resultatet vi ser over.

meta tekst tittel og URL

Og som vi ser er det viktig å få med seg nøkkelordet i både, tittel, meta tekst og URL. Da vil både Google og leseren uten at det er noen som helst tvil, skjønne hva artikkelen handler om. Men ikke overdriv. Og husk at teksten må være selgende. Du skal “lokke” leseren inn på nettsiden din. Les også hva vi har skrevet om andre viktige funksjoner som Yoast SEO plugin hjelper deg med når du skriver en artikkel.