Google er det første stedet dine kunder oppsøker! For at de skal finne deg, må du være bevisst på hvordan du profilerer deg. På verdensbasis har Google mer enn 40.000 søk pr sekund.

Google Adwords er på mange måter et ”system” som kobler kundene direkte til deg og din annonse, dersom du bruker de riktige søkeordene i annonsene. Adwords gir deg en unik mulighet til å målrette annonsene dine slik at kundene finner nettopp deg.

Dette gjøres ved å koble nøkkelord/keywords opp mot de søkeordene kunden sannsynligvis vil bruke.

Søkeord

Dette er de ordene dine potensielle kunder skriver inn i søkefeltet på Google. Det er derfor viktig at du også bruker de samme ordene i annonser, og på nettsidene dine, i kombinasjon med andre nøkkelord.

Her er det ofte en fordel å unngå direkte faguttrykk, altså ord som kanskje er vanlige i bransjen, men som ikke er de ordene kundene vil skrive i søkefeltet.

Her er et eksempel:

Dersom du selger Jackon-elementer som brukes til å støpe grunnmur, garasjer etc, er ordene grunnmur, ringmur, husbygging, og garasje trolig bedre søkeord enn faguttrykket Jackon. Det går an å teste hvilke nøkkelord som gir best resultater.

Det er viktig at annonsen bygger på de søkeordene/nøkkelordene som gir best resultater.

Hvordan fungerer Google Adwords?

Annonsene på Google er på mange måter med i en konkurranse, i form av en auksjon. Annonseplasseringen avgjøres i forhold til kvaliteten på annonsen (ifht søkeord), kvaliteten på nettstedet ditt (også ifht søkeord) og hva du er villig til å betale (bud) for annonsen. Det er altså ikke pris alene som avgjør annonseplasseringen og synligheten din.

Tenk deg følgende:

En kunde skriver inn et søkeord på Google.

Google-systemet sjekker da om der er annonsører som har lagt inn bud på dette søkeordet eller tilsvarende nøkkelord/keywords, og om disse annonsene er relevante for søket.

Annonsørene (også dere) har bestemt seg for ulike nøkkelord/keywords de vil by på, bestemt seg for hva de er villig til å betale pr klikk, og gruppert disse nøkkelordene, og koblet dem mot ulike annonser.

Google vurderer deretter to faktorer for å avgjøre din annonse-ranking:

Det høyeste beløpet du er villig til å betale, og din kvalitets-score. Kvalitets-score avgjøres bl.a. av relevans, brukeropplevelse og landingssiden din.

Fordeler ved Adwords-annonsering:

  • Effektiv og fleksibelt – og kan målrettes helt ned på lokalnivå, om dere ønsker det
  • Svært målbart – dere ser tydelig hvilke annonser (og nøkkelord) som fungerer
  • Kostnadseffektivt og lønnsomt – du betaler kun pr klikk

Google Adwords kan OGSÅ brukes til bildeannonser, YouTube-annonser og andre annonsetyper. Det finnes med andre ord veldig mange muligheter for å målrette annonser slik at du treffer akkurat de kundene som er i kjøpemodus.